Sultan II. Bayezid
İkinci Bayezid, uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak, gözleri elâ idi. Çok halim, selim ve dinine bağli bir padişahtı.

Babası Fatih Sultan Mehmed Han, ilme karşı büyük bir sevgi besledigi için, oğlu Bayezid'e her şeyden evvel kuvvetli bir tahsil vermeyi düşünmüştü. O devrin en meşhur âlimlerine ders okutturmuş, bütün İslâmi ilimleri en iyi şekilde öğretmişti.

İkinci Bayezid, dinine çok bağlı olduğu için kendisine (Bayezid Veli) denildi. Bayezid Veli, şâirleri saraya toplar onlarla sohbet ederdi.

Arapça ve Farsçayı gayet iyi bilirdi. İslâmi ilimlerin yanı sıra matematik ve felsefe tahsili de yapmıştır. Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini de öğrenmişti. Hattat ve bestekârdı.

Avni mahlasıyla Şiirler yazardı. Ulemâ ve sanatkârlar için ayrıca bir para fonu ayırmıştı. Bayezid Veli, padişah olduktan sonra, kardeşi Cem Sultan ile 14 sene mücadele etti. Kilye ve Akkerman'ı fethetti.

1484 - 1485'te Mısır Memlükleri ile harbe girdi. Devrinde Belgrad üçüncü defa kuşatıldı ve tarihte ender görülen Abdina Zaferi elde edildi. Denizden İspanya'ya sefer açıldı. Endülüs Müslüman Devleti'nin yardımına gönderilen bu donanma kıyı şehirlerine baskınlar düzenledi.

Karşısına çıkacak bir devlet olmadı. Osmanlı Devleti tarihinde, akıncıların Avrupa'nın içlerine kadar akınlar düzenledigi devir bu devirdir. Venedik'i dahi bu akıncılar istila edip, Varşova'ya kadar gittiler.

1483'te tarihin sayılı deniz savaşlarından olan Sapienza Deniz Zaferi kazanıldı. 1500'de İnabahtı fethedildi. Koron, Modon ve Navarin kaleleri alındı. Anadolu'da başgösteren Şahkulu isyanı bastırıldı. Oğullarının en kudretlisi olarak kabul ettiği Şehzade Selim'in ısrarlı hareketleri karşısında tahtından ferâgat etti.


Dimetoka Sarayı'nda oturmak istedi ve bu maksatla yola çıktı. Çok rahatsızdı. Dimetoka'ya varamadan Havsa kasabasının Abalar köyünde vefat etti. Cenazesi kendi yaptırdığı Bayezid Camii Türbesi'ne defnedildi. Öldüğünde 62 yaşındasinda idi.

Vefati duyulunca, en çok harp yaptığı Mısır'da bile cenaze namazı kılındı. Tahta çıktığında 2.214.000 km. kare olan Osmanlı topraklarını 2.375.000 km. kareye vardı.


Erkek Çocukları: Mahmud, Ahmed, Sehinşah, Yavuz Sultan Selim, Mehmed. Korkud, Abdullah, Alimşah

Kız Çocukları: Aynişah, Gevher Mülük Sultan, Hatice Sultan, Selçuk ve Hüma Hatun